Prinzhorn Group с гордост заявява, че винаги е следвал устойчив бизнес подход. Кръговите продукти са от основно значение за нашата фирмена цел, нашата верига на стойността е по своята същност кръгова и предлагаме 100% рециклируеми решения. Радваме се да представим първия си доклад за устойчиво развитие, който има за цел да даде представа за това как подхождаме към устойчивостта в рамките на Prinzhorn Group и да споделим страстта си към това, което правим: да живеем цикъла и да допринасяме за светло бъдеще с устойчиви продукти.Отчитането прозрачно на нашия ангажимент към устойчивото развитие ще отговори на изискванията и очакванията на нашите клиенти, доставчици, инвеститори и служители.

Убедени сме, че това ще създаде силна основа за бъдещото ни професионално управление на устойчивостта в сътрудничество с нашите заинтересовани страни в много области, включително опазването на околната среда

 • Адрес: гр.София , ул Малашевска
 • Телефон:+43 50118 10300
 • Имейл: info(at)hamburger-recycling.com
 • Линк към сайта: https://www.hamburger-recycling.com/bg/
 • транспортиранена отпадъци, изкупуване на отпадъци , преминавайки към производството на опаковки и хартия,рециклиране на отпадъци, оползотворяване на отпадъци,
 • Предоставяне на персонал за събиране и сортиране на отпадъци от опаковки на място
 • Обучения на Вашият персонал на място
 • Третиране на отпадъци от опаковки като сортиране, пресоване, шредиране, раздробяване и др.
 • Шредиране на документация и архив
 • Създаване на концепция за управление на отпадъците
 • Прецизна документална отчетност на извозените отпадъци
 • Навременно извозване (до 24 часа)
 • Дейности по почистване