Предмет на дейностелектромонтаж, електрообзавеждане, електроремонт, ел.инсталации и системи; строителни и ремонтни дейности – жилищно строителство, промишлено строителство, складово и логистично строителство, инфраструктура и др.; покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, вътрешно и външнотърговска дейност; транспортна дейност; посредничество, представителство, комисионерство, консултантски услуги, както и всяка друга дейност, която не е забранена изрично от закона или друг нормативен акт.

Седалище и адрес на управлениеобласт Пловдив, община Марица, с. Маноле, ул. 40-та, №8, Телефон 0882083145