Структура на Клиника по кардиохирургия:

Клиниката има 4 сектора: диагностичен, операционен блок, интензивно лечение и стационар.
• 1.Диагностичен сектор – Болните насочени за кардихирургична операция, се консултират напълно безплатно. За целта е необходимо е да се представят епикриза, резултати от ехокардиография, дис с запис от инвазивно изследване (коронарография).Началникът на отделението Проф. Данов всеки делничен ден извършва безплатни консултации за пациенти с установени сърдечно-съдови заболявания и насочени за оперативно лечение.

• 2. Операционен блок – Клиника по кардиохирургия разполага с 2 самостоятелни операционни зали оборудвани с най съвременна апаратура. (СНИМКА НА ОПЕРАЦИОННАТА)

• 3. Интензивно лечение – Секторът по Интензивно лечение разполага с отлично подготвен екип от анестезиолози, висококвалифицирани медицински сестри и рехабилитатори. Секторът е оборудван с апарати за временно поддържане на сърдечната дейност (интра аортна балонна помпа, центрифугална помпа), апарат за временно заместване на бъбречната функция ( апарат за вено-венозна хемодиафилтрация). (СНИМКА НА реанимацията)

КОНТАКТИ

Адрес : Ул. Димитър Моллов №1

dherzchirurgie@gmail.com

тел: факс 02/9759068 

скретар тел.02/9759067

Клиники