ЕЛ ИНЖ” ЕООД е частно дружество специализирано в бранш енергийно строителство и изпълнява комплексни проекти в областите: електроразпределение, енергетика, промишленост и автоматизация.

Проектираме таблата със специализирани софтуери E-Plan и AutoCAD. Ел. таблата могат да бъдат изработени и по проект, предоставен от клиента. Комплектоват се с пълна техническа документация, сертификати за качество и протоколи от проведени изпитания.

Комплексни проекти в областите: електроразпределение, енергетика, промишленост и автоматизация

<p>Електромонтаж, ремонт и пуск на уредби ниско и средно напрежение - о т 0 , 4 k V д o 35k V.</p>

Електромонтаж, ремонт и пуск на уредби ниско и средно напрежение – о т 0 , 4 k V д o 35k V.

<p>Проектира таблата със специализирани софтуери E-Plan и AutoCAD. Ел. таблата могат да бъдат изработени и по проект, предоставен от клиента. Комплектоват се с пълна техническа документация, сертификати за качество и протоколи от проведени изпитания.</p>

Проектира таблата със специализирани софтуери E-Plan и AutoCAD. Ел. таблата могат да бъдат изработени и по проект, предоставен от клиента. Комплектоват се с пълна техническа документация, сертификати за качество и протоколи от проведени изпитания.

<p>Монтаж на ел. оборудване първична комутация: прекъсвачи, разединители, трансформатори, катодни отводители, комплексни разпределителни уредби.</p>

Монтаж на ел. оборудване първична комутация: прекъсвачи, разединители, трансформатори, катодни отводители, комплексни разпределителни уредби.

<p>Монтаж на ел. оборудване вторична комутация: контролни табла, релейни табла, табла собствени нужди, кондензаторни батерии, системи за сигнализация и мерене.</p>

Монтаж на ел. оборудване вторична комутация: контролни табла, релейни табла, табла собствени нужди, кондензаторни батерии, системи за сигнализация и мерене.

<p>Подмяна на уредби СрН и НН.</p>

Подмяна на уредби СрН и НН.

<p>Монтаж на шинни системи, изолаторни вериги, осветителни, заземителни и мълниезащитни инсталации.</p>

Монтаж на шинни системи, изолаторни вериги, осветителни, заземителни и мълниезащитни инсталации.

<p>Изграждане на кабелни трасета, полагане и подсъединяване на силови и контролни кабели.</p>

Изграждане на кабелни трасета, полагане и подсъединяване на силови и контролни кабели.

<p>Пусково-наладъчни работи</p>

Пусково-наладъчни работи