Интернационален Дентален Имплантологичен Център НУРИДЕНТ България е създаден от собственика и управител д-р Нури, през 2000 година. Състои се от две отделни клиники.

Aдрес: ул. „Златовръх“ 52, 1164 ж.к. Лозенец, София

0887770703, 0888558655,028855555

Aдрес: ул. „Златовръх“ 71, 1164 ж.к. Лозенец, София

0889677314, 029530931

Денталният туризъм в България е рентабилно стоматологично решение. Цените са достъпни за пациенти от цял ​​свят, а здравноосигурените такива могат да компенсират част от лечението в родната си страна. Добрият баланс между цена и качество, прави България топ дестинация за дентален туризъм.

БАЗАЛНИ ИМПЛАНТИ

Какво представлява имплантът и по-специално базалният имплант?

Зъбният имплант представлява метално изделие, предвидено да даде механична основа на една или повече коронки, след като се внася в челюстите в определена позиция. Той е устойчив и пълноценен заместител на зъбния корен в зоните на обеззъбяването. Съществуват два вида дентални импланти – с отложено и незабавно натоварване. Най-често имплантът е изработен от титан и в различните ситуации е необходимо различно време, преди той да бъде надграден с коронка. Титанът е биоинертен материал и напълно съвместим с човешката кост, в която той се интегрира напълно.

Базална имплантология

През последните години, лечението с базални импланти се открои като надеждна стратегия, с широки показания и почти неограничени възможности. Чрез тях се възстановява липсата на един или повече зъби. Благодарение на зъбните импланти могат да бъдат лекувани над 95% от случаите, които преди се решаваха с носене на протези. Също така, имплантирането е често предпочитана алтернатива пред използването на мостове. При тях е нужно изпиляването на съседни зъби, които да служат като упора за носенето на моста. Често тези съседни зъби могат да бъдат интактни (напълно здрави), което означава, че трябва да се изпилят много здрави твърди зъбни тъкани

Базален означава “основен”, тоест базалният имплант се внася в основата на челюстните кости, за разлика от страндартните (крестални) импланти, които се разполагат в по-горните (крестални) части (алвеоларен гребен). Базалният имплант може и трябва да бъде натоварен непосредствено (immediately/имедиатно) след поставянето му и това е едно от предимставата на тази система. Освен това, базалните импланти не изискват допълнителни операции за добавяне на костен материал, в случаите на напреднала костна атрофия на челюстите. Това ги прави отличен избор дори в сложните случаи на обеззъбяване.Едно от най-основните предимства на базалните импланти е, че те не са противопоказни при пациенти с хронични заболявания (пародонтит, умерена до тежка костна атрофия, диабет, високо кръвно налягане), а също така и тютюнопушене. Това е така, защото рискът от околоимплантна инфекция е сведен до минимум, поради специфичния профил на импланта. Базалният имплант е едночастов и манипулацията по поставянето му не изисква допълнителни компоненти и процедури.

Класически импланти

Класическите импланти се състоят от две части и се поставят в меката кост (спонгиозата). Много важно условие за поставянето им е наличието на достатъчно вертикално количество кост, тъй като ако то не е достатъчно, може да се наложи да бъде поставено допълнително такова или да се напрaви процедурата синус-лифт, което удължава и допълнително оскъпява манипулацията. Лечението с класически импланти е продължително, като следва: от 3 месеца (за долна челюст) до 6 месеца (за горна челюст). След този етап лечението продължава, като се сваля покривният винт, преминава се към разкриване на импланта, а след това се поставя гингивооформител, който стои 10-14 дни.

-Един от водещите дентални центрове за имплантологично лечение в Европа

-Може да видите всички услуги които предлагаме в сайта ни някой от тях са : избелване на зъби, ортодонтия, лечение на кариес, стоматология на европейско ниво!

Линк към сайта на клиника НуриДент: https://nurident.com/bg/
Линк към лендинг страницата на клинка НуриДент: https://nurident.com/bg/basalfix-implants/
Линк към личният сайт на Д-р Нури: https://drnuri.com/
Линк към официалният сайта на BasalFix: https://basalfix.com/

Социални мрежи:
Линк към Facebook страницата на клиника НуриДент България: https://www.facebook.com/NuridentBulgaria/
Линк към Facebook страницата на Д-р Нури: https://www.facebook.com/dr.s.m.nuri/

Линк към  Facebook страницата на BasalFix: https://www.facebook.com/basalfix
Линк към instagram страницата на клиника НуриДент: https://www.instagram.com/nurident_dentalclinic/
Линк към instagram страницата на BasalFix: https://www.instagram.com/basalfix/