„МЕДА ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е строително-инвестиционна компания, която предлага богата гама услуги, свързани с реализирането на различни по вид строителни проекти – промишлени, жилищни и обществени сгради, реконструкции, довършителни и инсталационни работи, както и прилежащата инфраструктура.

Ние вярваме, че във всеки отделен етап от процеса по реализацията на всеки един проект са важни няколко неща – на първо място са прецизното вникване в детайла и вниманието към нашите клиенти, а останалото е висока степен на професионализъм и отдаденост от наша страна в цялостния процес по изпълнение на вашия проект.

Ние вярваме, че във всеки отделен етап от процеса по реализацията на всеки един проект са важни прецизното вникване в детайла и вниманието към нашите клиенти, а останалото е висока степен на професионализъм и отдаденост.

Адрес: София, ул. Борис Димовски 8, партер
Телефон: 0897817181
Линк към сайта : https://medaeng.com/
E-mail: office@medaeng.co

Сайт: https://medaeng.com/

Инвестиции

Транспорт и логистика

Мениджмънт и Консултации

Kлючови думи – МЕДА ИНЖЕНЕРИНГ, проучване на сгради, проектиране на сгради, организацията и строителството на сгради,строителство и обзавеждане на жилищни, обществени и промишлени сгради, както и реконструкция и модернизация на съществуващите такива, консултантска дейност, комплексно проучване и проектиране в страната и чужбина, производство и реализация на строителни материали, съоръжения и изделия, инвеститорска дейност, инженерингова дейност, груб строеж, довършителни работи, мениджмънт.