Фирмата е основана на Българския пазар през 1992 година.Производствената дейност на компанията стартира в малки мащаби през 1999година.Дейността е концентрирана в производството и изработката на тръбопроводи, метални конструкции,съдове под налягане и части за тежката машинна промишленост.

Фирмата притежава разрешително от Регионален отдел “Държавна агенция за метрология и технически надзор” град Стара Загора за извършването на:

– ремонт, преустройство и поддържане /сервизно обслужване/ на :
* Енергийни парни и водогрейни котли, съдове под налягане от  І–ІV категория,
* тръбопроводи за П и ГВ – І–ІV категория ;
* газови съоръжения и инсталации на природен газ и газ “пропан–бутан”;
* повдигателни съоръжения и ацетиленови уредби.
 – Притежава и разрешително също и за монтиране, ремонт и аварийно обслужване на асансьори.
Фирмата “Петко Петков – 24” ЕООД държи изключително много на качеството и сигурността, ето защо разполага със следните системи за контрол на качеството :
– СЕРТИФИКАТ ЗА СИСТЕМА ПО КАЧЕСТВО EN ISO:9001:2008 № 114/В/05.09 от EUROCERT ;
– СЕРТИФИКАТ ЗА СИСТЕМА ЗА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА BS OHSAS 18001:2007 № 104/ВО/ 05.09 от EUROCERT
–  СЕРТИФИКАТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА EN ISO:14001:2004 № 115/ВР/05.09.
За годините на своето съществуване, фирмата взима активно участие при извършването на средни, основни ремонти на Котлоагрегати ПК–38–4, Еп–670–140 и ОР 380. Извършвала е също и ремонт на ППС, Нагревни повърхности, ЕКО І и ІІ степен, Тръбопроводи високо и ниско налягане, Въздухоподгреватели, Мазутни резорвоари, работни колела за МВ, винтове за ШШО и др. оборудване.
”Петко Петков– 24” ЕООД, град Стара Загора е дружество, което разполага с висококвалифицирани ръководители и специалисти с много висока професионална подготовка и умение да вземат нужните и верни решения. Повечето от тях са с дългогодишен трудов стаж и богат и дългогодишен опит. Извършването на ремонтите е с високо качество отговарящо на техническите условия и заводски норми.
Фирмата е горда с това, че първа разработи технологията за смяна на ширми на Котли П– 62, технология за ремонт на ВЕ в съчетание с ремонта на серпентини при заводски условия. Тя разработи и технологията за подмяна на кубове за ИВП на Котли ПК– 38, подмяна на 21 броя кубове І ст. на КА– 9 в ТЕЦ ”Марица изток 2”, а също така и подмяна на ОГ за котли П– 62 – блоков монтаж.
Компанията има богат опит в ремонта на Димососи, Дутеви вентилатори, Ел.филтри, ППС, ХШО, Пещна камера, Конвективни шахти, ИВП, подмяна кубове на ИВП, ремонт на РК за МВ, винтове за ШШО и други.
Над 20 години неуморна и непрестанно усъвършенстваща се работа, в името на максималното задоволяване на клиентите, е това, което е наложило и затвърдило позициите, на фирмата на пазара. Коректност, професионализъм, качество и изгодни цени – всичко това ще намерите в ”Петко Петков– 24” ЕООД.
Очакваме Ви !

Адрес:гр.Раднево ул Тачо Даскалов 5

Телефон:041782242

Сайт: https://petkopetkov24.com/

Имейл:office@petkopetkov24.com

Работно време делничните дни от 07.30 до 16.30

Ключови думи:

Подмяна на нагревни повърхности;

– Подмяна на пещна камера;
– Изграждане на тръбопровод за спомагателно пароподаване
Реконструкция и Ремонт в ТЕЦ „Марица Изток 2“
– Подмяна на нагревни повърхности;
– Заготовка, ремонт и подмяна на нагревни