АТИКЕР БЪЛГАРИЯ преживява бурно развитие в търговията на автогаз системи и така се превърна в глобална марка в автогаз системи. Ще продължим да носим с всички сили търговската марка „Атикер“ и за в бъдеще със нашите служители, който вярва в нас, нашите клиенти и дилъри. 

Адрес: гр. Пловдив  бул. Кукленско шосе разклон с. Браниполе

Офис:+359 32 660 840 / +359877 441 408

E-mail: info@atiker.bg

Външна търговия: +359 877 441 408

E-mail: export@atiker.

“Атикер България” преживява бурно развитие в търговията на автогаз системите, като се превърна в глобална марка в сектора на автогаз системите. “Атикер България” има офиси и склад с площ 3000 кв.м . Ще продължим за в бъдеше да носим с всички сили търговската марка „Атикер“ заедно с персонала, нашите клиенти и дилъри, които вярват в нас. Изнасяме автогаз системи в цяла Европа и навсякъде по света.