ЗА НАС

T.E.A.M. ООД предлага комплексни решения за цялостно лабораторно оборудване в областта на органичния и неорганичния анализ. За своето 30-годишно съществуване, сме извоювали утвърдени пазарни позиции в областта на аналитичната апаратура за химическата и фармацевтичната промишленост, нефтохимията, металургията, хранително-вкусовата промишленост, токсикологията, опазването на околната среда, здравеопазването, материалознанието и др.

Фирма Т.Е.А.М. ООД е основана в началото на 1992 год. Фирмата е оторизиран дистрибутор и сервизен център на Agilent Technologies за хроматографскамасспектралнаатомна и молекулна спектроскопска аналитична апаратура. Партнираме си с Oxford Instruments за настолни ЯМР системи, с PEAK Scientific за генератори на чисти газове, както и с LCTech за системи за автоматизирана пробоподготовка. Дистрибутор на фирма Renishaw за Раманови спектроскопи. Оторизиран дистрибутор и сервизен център на Foster&Freeman за широка гама от доказателствена техника

T.E.A.M. ООД е посветила дейността си на продажби, гаранционна и извънгаранционна поддръжка, технически и методологически консултации, профилактика, верифициране и проверка на аналитични системи съобразно съответните стандарти, както и на организиране на семинари и обучения в различни градове на страната.

Представляваме Gerstel с иновативни решения за автоматизация и пробоподготовка в газовата и течната хроматография с масспектрометрия. В портфолиото ни влиза и общолабораторното оборудване на MRC. Друг наш партньор е компанията Milestone – водещ производител на микровълнови системи за разлагане, екстракция и синтез. Предлагаме продуктите на Skalar като решения за автоматизация в съвременната аналитична лаборатория. Също така предлагаме продуктите на Block Isolator Technology – стандартни бокс изолатори и персонализирани решения за гъвкаво и безопасно боравене с материали. Основните видове аналитични продукти, които фирмата предлага, са:
 

 • Системи за газова хроматография – GC, 2D-GC
 • Детектори за газова хроматография – FID, TCD, μECD, NPD, (P)FPD, SCD, NCD
 • Индустриален клас системи за високоефективна течна хроматография – HPLC, UHPLC, 2D-LC
 • Детектори за HPLC и UHPLC – UV-Vis, DAD, FLD, RID, ELSD
 • Масспектрометрични детектори за GC – SQ, QQQ, Q-ToF
 • Масспектрометрични детектори за HPLC и UHPLC – SQ, QQQ, ToF, Q-ToF
 • Техники за подготовка и автоматично инжектиране на пробите за GC – Purge and Trap, Headspace, Autoinjector, Thermal Desorption and Thermal Separation Probe, Sample Prep Workbench, както и за HPLC – SPE, On-line SPE, QuEChERS, SLE, филтруване
 • Анализатори за газови фракции, бензини и други дестилационни продукти в областта на  нефтопреработвателната индустрия
 • Анализатори, базирани на хроматографски и масспектрални методи за целите на токсикологията, безопасността на храните и опазване на околната среда
 • Анализатори на биодизел, трансформаторни масла и др.
 • Специализирани хроматографски и масспектрометрични анализатори за приложения, според изискванията на потребителя
 • Индуктивно свързана плазма – масспектрометрия (ICP-MS )
 • Индуктивно свързана плазма – оптико-емисионна спектрометрия (ICP-OES)
 • Системи за атомна абсорбция (AAS)
 • Микровълнова плазма – атомно емисионна спектрометрия (MP-AES)
 • Инфрачервена спектроскопия с Фурие трансформация  (FTIR)
 • Спектроскопия в ултравиолетовата, видимата и близката инфрачервена област на светлината (UV-vis, UV-Vis-NIR)
 • Хроматографски колони, консумативи, стандарти за инструментален анализ и пробоподготовка
 • Общо лабораторно оборудване, специализирана стъклария, лабораторни реактиви, стандарти и сертифицирани сравнителни материали
 • Системи за автоматизирана пробоподготовка
 • Наноиндентери
 • Настолни системи за ядрено-магнитен резонанс (NMR)
 • Раманови спектроскопи за научно-изследователски цели
 • Генератори на чисти газове
 • Видеоспектрални системи за сравняване и проверка на банкноти, паспорти, визи,  както и за рутинна проверка на съмнителни документи
 • Раманови спектрометри за анализ на мастила, тонери и др.
 • Системи за заснемане и проявяване на пръстови отпечатъци
 • Софтуер и бази данни с лични документи, отпечатъци от обувки и автомобилни гуми
 • Система за определяне на индекс на пречупване на стъкла
 • Микроспектрометри с лазерна аблация
 • Криминалистични източници на светлина
 • Решения за автоматизация в съвременната аналитична лаборатория
 • Решения за пробоподготовка, включително микровълнови системи за разлагане, екстракция, синтез и опепеляване, допълнени от усъвършенствани уреди за директен анализ на живак и чиста химия

До този момент, фирмата е продала и инсталирала аналитична техника в България на стойност над 40 млн. USD, поддържана изключително от сервизните инженери на Т.Е.А.М. ООД.

Екипът на Т.Е.А.М. ООД е убеден, че качеството на работа е основен отличителен белег във всяка област. Фирмата ни е сертифицирана по стандарт ISO 9001 още от юни 1998 год. През 2016 г. успешно преминахме процес по ресертификация и сме една от първите български фирми, получили сертификат за качество по последната ревизия на стандарта ISO 9001:2015. Ние вярваме, че прилагането на системата за управление на качеството води до по-ефективни процедури и непрекъснато усъвършенстване на дейността на фирмата, насочени към удовлетворяване изискванията и спечелване уважението и доверието на нашите партньори.

КОНТАКТИ

За запитвания и въпроси може да се свържете с нас:

Адрес: бул. Тотлебен 71-73, ет. 7, 1606 София, България

Телефони: (+359 2) 951 6883, 954 9234, 954 9235, 954 9238

Факс: (+359 2) 954 9212

E-mailteam_cag@team-cag.com