Фирма Гама-Лекпром ООД развива своята дейност в сферата на противопожарна техника.
Продажба и сервиз на противопожарна техника.

Фирмата предлага:
1. Пожарогасители
2. Пожароизвестителни системи
3. Пожарогасителни инсталации
4. Изготвяне на документи за организиране пожарна безопасност
5. Лични предпазни средства

Прочетете повече на: http://protivopojarni-izdeliya.proizvodstvo.catalog.bg/company/%d0%b3%d0%b0%d0%bc%d0%b0+%d0%bbe%d0%ba%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc/45969#ixzz8cRuVwxmH

Име:ГАМА – ЛEКПРОМ
Адрес:София, ул. Моравча №2, старо наименование Петър Щърбанов №2
Телефони:text to imagetext to imagetext to image
Факс:text to image
E-mail:
Отрасъл:Противопожарни изделия и оборудване
Дейност:Противопожарна техника
Ключови думи:пожарогасителипожароизвестителни системипожарогасителни инсталациипожарна безопасностпротивопожарна техника

Прочетете повече на: http://protivopojarni-izdeliya.proizvodstvo.catalog.bg/company/%d0%b3%d0%b0%d0%bc%d0%b0+%d0%bbe%d0%ba%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc/45969#ixzz8cRuYlTiZ