“Микса” ЕООД е българско дружество, създадено през 2002 година и специализирано в храненето на животни. Специфичните решения, които предлагаме, изразени в уникалните комбинации от продукти, модели и услуги са насочени към повишаване на продуктивността и подкрепата на здравословното състояние, плодовитостта и благоприятието на селскостопанските и домашни животни.
Дейност и безопасност

    “Микса” ЕООД е производствена компания. Продуктите на дружеството се произвеждат в многопрофилната ни производствена база, в съответствие с принципите на HACCP. Разработената и внедрена Система за управление на безопасността осигурява непрекъснат контрол на качеството и безопасността на произвежданите продукти в съотвествие с изискванията на клиентите, нормативната уредба и международните стандарти. Така те отговарят и на най-високите изисквания на професионалистите в областта на храненето на животни.

Стратегия

     Стремежът ни е да отговорим на очакванията и нуждите на Нашите клиенти: производители на храни за животни, индустриални ферми със затворен цикъл на производство, фермери и дистрибутори. “Микса” ЕООД се ангажира ежедневно в изпълнение на обещаното си да добави стойност на продуктите на своите клиенти, в отговор на обществените очаквания и тези за опазване на околната среда.

© 2023 MIXXA Bulgaria 

Контакт

6000, Стара Загора, България

бул. “Княз Александър Батенберг” №28, офис 27

T: +35942648864

M: +359888832816

mixxa@mixxa.bg

Продукти

     Продуктите ни са изготвени с цялото внимание и познания на екипите ни от специалисти. Отговарят напълно на изискванията на съвременните хибриди и породи селскостопански животни. Осигуряват всички необходими хранителни вещества в перфектен баланс. За повече информация относно нашите марки и видове фуражи, моля, обърнете се към търговските ни представители за Вашия регион.

 NOA (Nutriopt On-site Adviser) е цялостна концепция разработена от Trouw Nutrition (част от холдинга Нутреко) за постигане на прецизно хранене на ниво ферма, вземайки под внимание нуждите на съответния вид и категория животни, хранителната стойност на фуражите и фуражните компоненти и не на последно място икономическите параметри. Ние от Микса като техен официален партньор имаме на разположение цялата концепция заедно с необходимото оборудване. Перифразирано на български концепцията NOA представлява: консултант за оптимално и прецизно хранене на място във фермата. Основна част от тази концепция е уред наречен Nutriopt, предназначен за измерване на основните хранителни вещества на фуражни суровини и комбинирани фуражи. Измерването на хранителните вещества е базирано на инфрачервения анализ (NIR), като резултатите се получават в реално време в рамките на 5 до 10 минути. Набора от измерваните показатели е напълно достатъчен за изготвянето на оптимална дажба за хранене и/или за взимане на адекватно управленско решение. Включва следните показатели: суров протеин, сурови мазнини, пепел, сурови влакнини, скорбяла,захари, НДВ, КДВ,аминокиселини, сухо вещество и др. В режим на работа уредът е свързан със смарт телефон и онлайн. Така резултата от сканирането се изпраща до базата данни, а там има вече въведени калибрационни криви, на базата на които се получава стойността на измервания параметър. Ценното на този уред, е че Нутреко разполага с една от най-големите база данни за суровини в световен мащаб. А колкото по-голяма е тази база данни толкова измерването е по-прецизно. Уредът може да измерва всички видове силажи, сенажи, зърнени и протеинови суровини, комбинирани фуражи. Получените резултати са под формата на електронен доклад и могат веднага да бъдат въведени автоматично в програмата за рецептуриране FaaS (Formulation as a Service-рецептуриране като услуга). По този начин всичко се случва веднага на място във фермата и на момента. Не е необходимо изпращането на проби до лаборатории, извършването на скъпи анализи и чакане на резултати понякога със седмици. Спестява време, пари, реагира се навреме и по този начин се спират неблагоприятни процеси във фермата още преди да са се случили. Тоест бъдещето е вече при нас. Подобно е и мотото на Trouw Nutrition: „храним бъдещето в момента“.

nutriopt_package_with_dry_raw_materials_1-removebg-preview.png
nutriopt-logo-tn-12795-4.webp

© 2023 MIXXA Bulgaria